Kleinschalig

We zijn een kleine, gezellige dorpsschool waar leerlingen, ouders en schoolteam elkaar goed kennen.
Van elke leeftijd hebben we één klas waardoor we een fijne, uitdagende leeromgeving kunnen aanbieden voor je kind. 

Naar top