Lagere school

Alle leerlingen zijn welkom vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar.
In een uitdagende leeromgeving biedt onze lagere school je kind: 

 •         Nederlands
 •         wiskunde
 •         Frans (vanaf het vijfde leerjaar)
 •         kunst en cultuur: knutselen, zingen, toneel spelen
 •         ‘Ik en de wereld’: wetenschap, techniek, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis
 •         sociale en relationele vaardigheden: samen werken, samen spelen, anti-pestbeleid
 •         leercompetenties ‘leren leren’: zelfstandig werken, taken en toetsen voorbereiden
 •         digitale geletterdheid: werken met iPad, laptop, typelessen
 •         levensbeschouwing: katholieke godsdienst, islam, zedenleer, protestantse godsdienst, orthodoxe
          godsdienst
 •         gezondheid: beweging
Naar top