Leerling- en ouderbetrokkenheid

  • We organiseren verschillende activiteiten om de ouderbetrokkenheid te stimuleren (sfeermarkt, vaderdrink, moederdrink, schoolfeest).
  • We nodigen de nieuwe peuters en hun ouders uit tijdens meespeelmomenten en infomomenten.
  • Nieuwe leerlingen nodigen we uit voor een rondleiding.
  • We hebben een sterk en actief oudercomité.
  • We hebben een fijne leerlingenraad die verschillende activiteiten organiseert voor alle leerlingen (filmavond, activiteiten rond muzische vorming, ideeënbus, …).
Naar top