Mooimakers

Wij willen als school het afval duurzaam aanpakken. Dit doen we door in te zetten op een aantal actiepunten: 

  • preventieve maatregelen nemen om het afval op school te verminderen (bv. koekendoos, drinkbus, ...)
  • opruimen van afval op school en in de schoolomgeving
  • themalessen organiseren in elke klas 
  • uitstappen organiseren in functie van afval (bv. containerpark)
Naar top