Onze troeven

Alles wat je samen doet groeit!

Kleuters en lagere schoolkinderen zijn welkom in onze

 •         gezellige dorpsschool
 •         fijne, uitdagende leeromgeving
 •         groene omgeving

Onze troeven

 • -        actief leren: kinderen gaan samen met de leerkracht actief op zoek naar oplossingen
 • -        leerlingbegeleiding: we geven de kinderen kansen om te groeien volgens hun eigen unieke niveau
 • -        leerling- en ouderbetrokkenheid: we besteden veel aandacht aan open communicatie met leerling en ouders
 • -        evalueren via brede kijk: we zetten in op alle talenten
 • -        sociale vaardigheden: in een knusse omgeving bouwen we aan een gevoel van veiligheid
 • -        kleinschalig: we zijn een kleine en toegankelijke school
 • -        interculturele werking: alle levensbeschouwelijke vakken komen aan bod, ouders en kinderen maken hun eigen keuze
 • -        doelgericht: in een veilige omgeving werken we aan onze doelen
 • -        samen succesvol: we betrekken alle partners (leerlingen, leerkrachten, ouders) om voor de hoogste kwaliteit te gaan
Naar top