Evalueren via brede kijk

We zetten in op alle talenten. 
We vinden het als school belangrijk dat zowel kennis, vaardigheden en attitudes uitgebreid aan bod komen.

Naar top