Visie

Visie

Met TROTS organiseren we kwaliteitsvol onderwijs binnen de gemeentescholen van Mol.

Samen bieden we onze leerlingen maximale kansen in hun totale ontwikkeling en werken we aan een respectvolle houding binnen een toegankelijke schoolomgeving.

We streven ernaar dat onze leerlingen nu en later positief functioneren in de maatschappij.

T  

 • Doelgericht
 • Actief leren
 • Welbevinden
 • Kennis, vaardigheden en attitudes

R    

  Gelijke kansen
 •  Diversiteit
 •  Iedereen welkom
 •  Antipestbeleid

O     

 • Vernieuwend
 • Kwaliteitsvol
 • Leerlingbegeleiding (zorg en ondersteuning)
 • Professioneel
 • Duurzaam
 • Neutraal

T      

 • Open communicatie
 • Veilig 
 • Positief school- en leerklimaat

S      

 • Netwerken
 • Ouderbetrokkenheid
 • Dorpsgemeenschap

Dit betekent…

 • Samen maken we school
 • 'Je goed in je vel voelen’ vormt de basis om tot leren te komen.
 • Ieder kind, elke ouder en medewerker krijgt gelijke kansen en wordt met respect behandeld.
 • Een open communicatie ligt aan de basis van een goede samenwerking.
 • Een kindvriendelijke en veilige school- en leeromgeving staan centraal.
 • De gemeentescholen zetten in op een preventief pestbeleid.
 • Actief en doelgericht leren leidt tot een brede ontwikkeling.
 • Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) is de leidraad om tot kwaliteitsvol onderwijs te komen.
 • De gemeentescholen hanteren een gezamenlijk personeelsbeleid met oog op professionalisering.

TROTS @ #MooiMol

Klik op de documenten in bijlage voor :

 • pedagogisch project TROTS
 • visualisatie 
Naar top